Eiriks.lv portāla lietošanas noteikumi

Portāla vispārīgie lietošanas noteikumi

 • Portāla Eiriks.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.Portālu uztur un administrē SIA Eiriks.lv, vienotais reģistrācijas numurs 45403053782 (turpmāk tekstā – SIA).
 • Portāla mērķis ir nodrošināt lietotājiem iespēju publicēt darba sludinājumus.
 • Ja lietotājs lieto Portālu, tiek uzskatīts, ka viņš ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Noteikumiem. Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātos pakalpojumus par cenām, kādas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 • Portāla lietotājiem jāsniedz patiesa un aktuāla informācija.
 • Ja sludinājums tiek publicēts kategorijā "'Nauda šodien!" , darba piedāvātājam pie nosacījuma, ja darbs ir izdarīts, jānodrošina sludinājumā norādītā atalgojuma izmaksa darba dienas beigās.
 • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kuras veic, ievietojot teksta vai video sludinājumu portālā Eiriks.lv
 • Portāla administrācija var apturēt, dzēst vai bloķēt lietotājus vai to informāciju uz noteiktu vai neierobežotu laiku.
 • Portāla lietotājiem jāievēro cieņas un pieklājības normas, kā arī valsts likumdošana.
 • SIA neatbild par lietotāju Portālā ievietoto saturu.
 • SIA neatbild par Portāla lietotāju saimnieciskās darbības reģistrēšanu vai to norēķiniem par nodokļiem.
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Portālu pieder SIA Eiriks.lv.

Pakalpojums, piegāde, atgriešana

 • Portāla pakalpojums ir sludinājuma ievietošana klientiem.
 • Pakalpojums tiek piegādāts uzreiz, kad tiek saņemts sludinājuma apstiprinājums.

Privātums

 • Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Vispārējiem Datu Aizsardzības Regulas (jeb GDPR) normatīvajiem aktiem.
 • Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt personas datu apstrādei Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 • Lietotāju personas datu pārzinis ir SIA Eiriks.lv juridiskā adrese: Avotu iela 1-1, Madona, Madonas novads, LV-4081.


1. Sludinājuma satura noteikumi. Atteikuma politika

Sludinājumi netiek pieņemti un tiek dzēsti, ja:

1.1 Pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas, pārkāpj likumu.

1.2 Sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai norādīta informācija ir nepareiza vai ir kļūdaina.

1.3 Saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst izvēlētai sadaļai.

1.4 Sludinājumi, nesaturoši precīzu pakalpojuma veicēja vai darba piedāvājuma aprakstu vai kuros netiek pieminēta svarīga informācija.

1.5 Viena sludinājuma ietvaros ir atļauts publicēt tikai viena pakalpojuma piedāvājumu, norādot detalizētu aprakstu un precīzu summu.

1.6 Fotogrāfijās vai video sludinājumā nav attēlota saistība ar piedāvāta darba uzdevumu vai ar piedāvātā darba pakalpojumu , kas tiek aprakstīts sludinājumā.

1.7 Sludinājumā norādītā samaksa neatbilst patiesībai

1.8 Izmantoti:
- zemas kvalitātes fotoattēli
- neatbilstošus sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam.

1.9 Satur daudz kļūdu tekstā.

1.10 Tiek pieprasīta pilnīga vai daļēja priekšapmaksa par piedāvāto pakalpojumu.

1.11. Sludinājumi, par kuriem tiek saņemtas vairākas sūdzības.

1.12 Satur piedāvājumus darbam video čatos, erotiskās video un foto sesijās vai jebkādā veidā seksa pakalpojumu sniegšanā.

1.13 Satur uzaicinājumu jebkādā formā savākt ziedojumu, noguldījumu un iemaksas.

1.14 Piedāvātajam pakalpojumam nav nekādas vērtības (pieprasījums) vai sludinājumam ir absurds saturs.

1.15 Sludinājuma tekstā jābūt tikai informatīvam saturam.

1.16 Satur interneta vietnes linku, kurš nav saistīts ar sludinājuma saturu. Arī, ja links ved vietnē ar novecojušo saturu, satur pārāk maz informācijas vai ļoti zemā kvalitātē, kā arī ja ir pārslogots ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, linkiem uz citām vietnēm.

1.17 Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošus logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām; satur pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot Eiriks.lv sludinājumos.

Piemēram:

- Noklikšķinot uz linka atveras lapa ar aicinājumu piereģistrēties vai aizpildīt anketu vai Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos aptauju.

- Noklikšķinot uz linka atveras pavisam cita lapa, nekā ir norādīta sludinājumā (pāradresācija) vai atveras vēl papildus lapa (PopUp vai PopUnder).

2. Kārtības noteikumi

2.1 Visi portālā izvietotie sludinājumi, kas saturēs “Sludinājuma satura noteikumu” minētos pārkāpumus, tiks izdzēsti bez brīdinājuma.

2.2 Sludinājums tiks publicēts ne vēlāk kā vienas stundas laikā no apmaksas saņemšanas brīža. Jebkura sludinājuma izvietošanas termiņš ir 1 mēnesis.

2.3 Sludinājuma portālā uzrādītajās cenās ir iekļauts Latvijas PVN (21%).
Sludinājuma izvietošanas cena ir 1 EUR, neatkarīgi no izvēlētās kategorijas.

2.4 Pēc sludinājuma iesniegšanas nav iespējams to mainīt vai koriģēt informāciju.

2.5 Klientam ir iespēja sludinājumu dzēst jebkurā laikā , izmantojot pēc sludinājuma apmaksas saņemto apstiprinājumu elektroniskajā pastā, kuram ir pievienota sludinājuma dzēšanas iespēja.

2.6 Sūdzību par pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@eiriks.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi:
"Eiriks.lv" SIA ( Reģ. Nr. 45403053782 ), juridiskā adrese: Avotu iela 1-1, Madona, Madonas nov., LV-4801

2.7 Sūdzība tiks izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas,
atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

2.8 Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasan...
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pate..


3. Pušu atbildība

3.1 Ja Eiriks.lv vietne īslaicīgi nedarbojas, sludinājumu publikācijas termiņi tiek pagarināti atbilstoši šim laika periodam. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja vietne nebija pieejama tīmekļa daļā, kur pārvalda Interneta pakalpojumu sniedzēji, kam nav līgumsaistības ar Eiriks.lv.

3.2 Gadījumos, kad sludinājums pārkāpj vietnes noteikumus, satur Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesības, kā arī ja nodarīti zaudējumu vai neērtības trešajām personām, lietotājs ( sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotā sludinājuma saturu, kā vietnes, tā arī trešo personu priekšā.

3.4 Uzņēmums, administrators, kā arī sludinājumu servisa Eiriks.lv īpašnieki nenes atbildību par sludinājumu saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar portāla darbību vai nepieejamību.

4. Nosacījumu un noteikumu izmaiņas:

4.1 Sludinājumu servisa Eiriks.lv lietošanas nosacījumi un noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti vietnē.

Datums: 31.07.2019

Tehniskā palīdzība - help@eiriks.lv
Sadarbības iespējas - info@eiriks.lv
Eiriks.lv kontakttālrunis: +371 20 159 455
Portāla lietošanas noteikumi
Privātuma politika
© SIA "Eiriks.lv"
Reģ.nr.: 45403053782
Madonas nov., Madona, Avotu iela 1 - 1, LV-4801